Pure Sine Wave Stabilizer Uninterruptible Power Supply
เป็นเครื่องสำรองไฟมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) 0.8 มีประสิทธิภาพด้านการจ่ายไฟฟ้าขาออกในโหมดการสำรองไฟเป็น Pure Sine Wave จึงเหมาะกับอุปกรณ์ที่ตอ้ งการความเสถึยรของไฟฟ้า เช่น เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแลป เครื่องพิมพ์ไวนิล รวมทั้งคอมพิวเตอร์ กลอ้งวงจรปิด

 • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-610RT 1000VA 800Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-610RT 1000VA 800W Quick View
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-610RT 1000VA 800Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-610RT 1000VA 800W Quick View
  • ,
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-610RT 1000VA 800W

  • มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน รูปคลื่นไฟฟ้าขาออกชนิด Pure Sine Wave ควบคุมการทำงานด้วย ดิจิตอล DSP มีระบบ Boost and Buck ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) เพื่อให้กระแสไฟฟฟ้าเสถียร มีระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อยืดระยะอายุการใช้งาน มีระบบป้องกันการลัดวงจร และการใช้งานเกินกำลัง ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553, มอก.1291 เล่ม 3-2555 ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, OHSAS18001, RoHs
  • Read More
 • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-620RT 2000VA 1600Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-620RT 2000VA 1600W Quick View
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-620RT 2000VA 1600Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-620RT 2000VA 1600W Quick View
  • ,
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-620RT 2000VA 1600W

  • มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน รูปคลื่นไฟฟ้าขาออกชนิด Pure Sine Wave ควบคุมการทำงานด้วย ดิจิตอล DSP มีระบบ Boost and Buck ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) เพื่อให้กระแสไฟฟฟ้าเสถียร มีระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อยืดระยะอายุการใช้งาน มีระบบป้องกันการลัดวงจร และการใช้งานเกินกำลัง ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553, มอก.1291 เล่ม 3-2555 ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, OHSAS18001, RoHs
  • Read More
 • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-630RT 3000VA 2400Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-630RT 3000VA 2400W Quick View
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-630RT 3000VA 2400Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-630RT 3000VA 2400W Quick View
  • ,
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-630RT 3000VA 2400W

  • มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน รูปคลื่นไฟฟ้าขาออกชนิด Pure Sine Wave ควบคุมการทำงานด้วย ดิจิตอล DSP มีระบบ Boost and Buck ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) เพื่อให้กระแสไฟฟฟ้าเสถียร มีระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อยืดระยะอายุการใช้งาน มีระบบป้องกันการลัดวงจร และการใช้งานเกินกำลัง ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553, มอก.1291 เล่ม 3-2555 ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, OHSAS18001, RoHs
  • Read More
 • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-610 1000VA 800Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-610 1000VA 800W Quick View
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-610 1000VA 800Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-610 1000VA 800W Quick View
  • ,
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-610 1000VA 800W

  • มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน รูปคลื่นไฟฟ้าขาออกชนิด Pure Sine Wave ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเชสเซอร์ (Micro Processor) มีระบบ Boost and Buck ปรับแรงดันไฟฟ้า อัตโนมัติ (AVR) เพื่อให้กระแสไฟฟฟ้าเสถียรสามารถปรับคลื่นความถี่โดยอัตโนมัติ สามารถปรับกระแสการชาร์ทและระดับของแบตเตอรี่เพื่อปิดเครื่อง สามารถตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน (ECO)และระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (No-load shutdown) มีระบบเสียงสัญญาณร้องเตือน สามารถตรวจสอบระบบโดยอัตโนติเมื่อเปิดเครื่อง สามารถเปิดเครื่องได้โดยใช้แบตเตอรี่ (Cold start) ระบบสามารถทำงานต่อเนื่องเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อยืดระยะอายุการใช้งาน มีระบบป้องกันการลัดวงจร และการใช้งานเกินกำลัง มีระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติแม้ปิดเครื่อง ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553,มอก.1291 เล่ม 3-2555 ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, RoHs
  • Read More
 • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-610H 1000VA 800Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-610H 1000VA 800W Quick View
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-610H 1000VA 800Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-610H 1000VA 800W Quick View
  • ,
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-610H 1000VA 800W

  • มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน รูปคลื่นไฟฟ้าขาออกชนิด Pure Sine Wave ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเชสเซอร์ (Micro Processor) มีระบบ Boost and Buck ปรับแรงดันไฟฟ้า อัตโนมัติ (AVR) เพื่อให้กระแสไฟฟฟ้าเสถียรสามารถปรับคลื่นความถี่โดยอัตโนมัติ สามารถปรับกระแสการชาร์ทและระดับของแบตเตอรี่เพื่อปิดเครื่อง สามารถตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน (ECO)และระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (No-load shutdown) มีระบบเสียงสัญญาณร้องเตือน สามารถตรวจสอบระบบโดยอัตโนติเมื่อเปิดเครื่อง สามารถเปิดเครื่องได้โดยใช้แบตเตอรี่ (Cold start) ระบบสามารถทำงานต่อเนื่องเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อยืดระยะอายุการใช้งาน มีระบบป้องกันการลัดวงจร และการใช้งานเกินกำลัง มีระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติแม้ปิดเครื่อง ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553,มอก.1291 เล่ม 3-2555 ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, RoHs
  • Read More
 • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-615 1500VA 1200Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-615 1500VA 1200W Quick View
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-615 1500VA 1200Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-615 1500VA 1200W Quick View
  • ,
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-615 1500VA 1200W

  • มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน รูปคลื่นไฟฟ้าขาออกชนิด Pure Sine Wave ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเชสเซอร์ (Micro Processor) มีระบบ Boost and Buck ปรับแรงดันไฟฟ้า อัตโนมัติ (AVR) เพื่อให้กระแสไฟฟฟ้าเสถียรสามารถปรับคลื่นความถี่โดยอัตโนมัติ สามารถปรับกระแสการชาร์ทและระดับของแบตเตอรี่เพื่อปิดเครื่อง สามารถตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน (ECO)และระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (No-load shutdown) มีระบบเสียงสัญญาณร้องเตือน สามารถตรวจสอบระบบโดยอัตโนติเมื่อเปิดเครื่อง สามารถเปิดเครื่องได้โดยใช้แบตเตอรี่ (Cold start) ระบบสามารถทำงานต่อเนื่องเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อยืดระยะอายุการใช้งาน มีระบบป้องกันการลัดวงจร และการใช้งานเกินกำลัง มีระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติแม้ปิดเครื่อง ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553,มอก.1291 เล่ม 3-2555 ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, RoHs
  • Read More
 • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-620 2000VA 1600Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-620 2000VA 1600W Quick View
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-620 2000VA 1600Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-620 2000VA 1600W Quick View
  • ,
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-620 2000VA 1600W

  • มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน รูปคลื่นไฟฟ้าขาออกชนิด Pure Sine Wave ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเชสเซอร์ (Micro Processor) มีระบบ Boost and Buck ปรับแรงดันไฟฟ้า อัตโนมัติ (AVR) เพื่อให้กระแสไฟฟฟ้าเสถียรสามารถปรับคลื่นความถี่โดยอัตโนมัติ สามารถปรับกระแสการชาร์ทและระดับของแบตเตอรี่เพื่อปิดเครื่อง สามารถตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน (ECO)และระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (No-load shutdown) มีระบบเสียงสัญญาณร้องเตือน สามารถตรวจสอบระบบโดยอัตโนติเมื่อเปิดเครื่อง สามารถเปิดเครื่องได้โดยใช้แบตเตอรี่ (Cold start) ระบบสามารถทำงานต่อเนื่องเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อยืดระยะอายุการใช้งาน มีระบบป้องกันการลัดวงจร และการใช้งานเกินกำลัง มีระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติแม้ปิดเครื่อง ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553,มอก.1291 เล่ม 3-2555 ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, RoHs
  • Read More
 • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-630 3000VA 2400Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-630 3000VA 2400W Quick View
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-630 3000VA 2400Wเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-630 3000VA 2400W Quick View
  • ,
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-630 3000VA 2400W

  • มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน รูปคลื่นไฟฟ้าขาออกชนิด Pure Sine Wave ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเชสเซอร์ (Micro Processor) มีระบบ Boost and Buck ปรับแรงดันไฟฟ้า อัตโนมัติ (AVR) เพื่อให้กระแสไฟฟฟ้าเสถียรสามารถปรับคลื่นความถี่โดยอัตโนมัติ สามารถปรับกระแสการชาร์ทและระดับของแบตเตอรี่เพื่อปิดเครื่อง สามารถตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน (ECO)และระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (No-load shutdown) มีระบบเสียงสัญญาณร้องเตือน สามารถตรวจสอบระบบโดยอัตโนติเมื่อเปิดเครื่อง สามารถเปิดเครื่องได้โดยใช้แบตเตอรี่ (Cold start) ระบบสามารถทำงานต่อเนื่องเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อยืดระยะอายุการใช้งาน มีระบบป้องกันการลัดวงจร และการใช้งานเกินกำลัง มีระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติแม้ปิดเครื่อง ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553,มอก.1291 เล่ม 3-2555 ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, RoHs
  • Read More