• เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AC Stabilizer) 20KVA 1800Wเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AC Stabilizer) 20KVA 1800WQuick View
 • เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AC Stabilizer) 30KVA 2700Wเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AC Stabilizer) 30KVA 2700WQuick View
 • เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AC Stabilizer) 10KVA 9000Wเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AC Stabilizer) 10KVA 9000WQuick View
 • เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AC Stabilizer) 3KVA 2700Wเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AC Stabilizer) 3KVA 2700WQuick View
 • เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AC Stabilizer) 5KVA 4500Wเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AC Stabilizer) 5KVA 4500WQuick View
 • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-900G4 6-10KVAเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-900G4 6-10KVAQuick View
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-900G4 6-10KVAเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-900G4 6-10KVAQuick View
  • ,
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-900G4 6-10KVA

  • ประมวลผลด้วยสัญญาณ DSP [Digital signal processors] มีฟังก์ชั่นการป้องกันซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพ และบันทึกเหตุการณ์การทำงานของเครื่องได้ ช่วงแรงดันอินพุตกว้างและแปลงความถี่ 50/60 Hz ได้โดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดแรงดันชาร์จและกระแสไฟฟ้าได้ตามค่าตามความต้องการ สามารถเปิด UPS ด้วยแบตเตอรี่ สามารถแปลงความถี่ได้ 2 โหมด: อินพุต 50Hz / เอาต์พุต 60Hz หรืออินพุต 60Hz / เอาต์พุต 50Hz หน้าจอแสดงผล LCD + LED มีซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกำหนดค่าพารามิเตอร์ เชื่อมต่อด้วย : RS232, USB, RS485, SNMP การแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้า [APFC], ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเข้าสูงถึง 0.99 ค่าประสิทธิภาพสูง 95% [สูงสุดถึง 98% ในโหมด ECO] ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553, มอก.1291 เล่ม 3-2555 ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015,…
  • Read more
 • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-900Pro Series 1KVA-3KVAเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-900Pro Series 1KVA-3KVAQuick View
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-900Pro Series 1KVA-3KVAเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-900Pro Series 1KVA-3KVAQuick View
  • ,
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-900Pro Series 1KVA-3KVA

  • เป็นเทคโนโลยี่ High frequency True on-line double conversion. ประมวลผลด้วยสัญญาณ DSP (Digital signal processors) / เทคโนโลยีการควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (Micro - processor control technology) Output power factor 0.9 รับกระแสไฟฟ้าขาเข้าได้ในช่วงกว้างที่ 110V ~ 300Vac และ ช่วงความถี่ที่ 40 ~ 70Hz มีระบบปิดไฟฉุกเฉิน (EPO). สามารถแปลงความถี่ที่ 50/60Hz โดยปรับอัตโนมัติ สามารถเปิดเครื่องโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (Cold start) มีการออกแบบการระบายอากาศทางด้านหลังของเครื่องพร้อมมีพัดลมระบายอากาศ มีการป้องกันระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถประจุแบตเตอรี่ได้่เร็ว 90% ภายใน 3 ชั่วโมง (ในรุ่นมาตรฐาน) มีสัญญาณเตือนด้วยเสียงเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง และใช้ไฟเกินกำลัง มีระบบช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ (Advanced battery management-ABM) สามารถตั้งค่าได้ผ่านหน้าจอ LCD : แรงดันเอาต์พุต,EOD, auto-start,โหมดบายพาส,โหมด…
  • Read more
 • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-600Pro RT Series 1-3 KVAเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-600Pro RT Series 1-3 KVAQuick View
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-600Pro RT Series 1-3 KVAเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-600Pro RT Series 1-3 KVAQuick View
  • ,
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-600Pro RT Series 1-3 KVA

  • มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน รูปคลื่นไฟฟ้าขาออกชนิด Pure Sine Wave ควบคุมการทำงานด้วย ดิจิตอล DSP มีระบบ Boost and Buck ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) เพื่อให้กระแสไฟฟฟ้าเสถียร มีระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อยืดระยะอายุการใช้งาน มีระบบป้องกันการลัดวงจร และการใช้งานเกินกำลัง ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553, มอก.1291 เล่ม 3-2555 ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, OHSAS18001, RoHs
  • Read more
 • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-600Pro Series 1-3KVAเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-600Pro Series 1-3KVAQuick View
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-600Pro Series 1-3KVAเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-600Pro Series 1-3KVAQuick View
  • ,
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-600Pro Series 1-3KVA

  • มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน รูปคลื่นไฟฟ้าขาออกชนิด Pure Sine Wave ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเชสเซอร์ (Micro Processor) มีระบบ Boost and Buck ปรับแรงดันไฟฟ้า อัตโนมัติ (AVR) เพื่อให้กระแสไฟฟฟ้าเสถียรสามารถปรับคลื่นความถี่โดยอัตโนมัติ สามารถปรับกระแสการชาร์ทและระดับของแบตเตอรี่เพื่อปิดเครื่อง สามารถตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน (ECO)และระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (No-load shutdown) มีระบบเสียงสัญญาณร้องเตือน สามารถตรวจสอบระบบโดยอัตโนติเมื่อเปิดเครื่อง สามารถเปิดเครื่องได้โดยใช้แบตเตอรี่ (Cold start) ระบบสามารถทำงานต่อเนื่องเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อยืดระยะอายุการใช้งาน มีระบบป้องกันการลัดวงจร และการใช้งานเกินกำลัง มีระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติแม้ปิดเครื่อง ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553,มอก.1291 เล่ม 3-2555 ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, RoHs
  • Read more