OUR DISRIBUTION CHANNEL

ช่องทางจัดจำหน่าย

        ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับมาตรฐานในด้านประสิทธิภาพคุณภาพ จึงได้รับการยอมรับสามารถจัดจำหน่ายกับสถานประกอบการชั้นนำในไทย อีกทั้งในช่องทางออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

Department Store

Marketplace Online