Lebelang Air purifier HAS-3003
ปล่อยประจุลบ 11,290,000 /1 CC
ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์

• ขจัดเชื้อโรคได้ 99.9%
• ขจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก
• ควันบุหรี่
• เกสรดอกไม้
• ลดโอกาศเกิดภูมิแพ้

ได้รับการรับรองจาก FITI

• นำเข้าจากประเทศเกาหลี

Slider

Our Brands | แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเรา

Small Appliance & IT

Medical and Healthcare

Our Partners | พันธมิตรของเรา

Food & Beverage

IT

Small Appliance & IT

Medical and Healthcare